• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Certificat de conformitat ATP per a vehicles provinents d'un altre país contractant de l’acord ATP

Sol·licitar el Certificat ATP

Sol·licitar el Certificat ATP 8903 - Certificat de conformitat ATP per a vehicles provinents d'un altre país contractant de l’acord ATP Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

L'import de la taxa és fix.

Per assegurar que el vehicle provinent d'un altre país compleix les normatives corresponents i els seu nivell es equivalent als vehicles del país on vol realitzar aquest transport, caldrà aportar el certificat ATP original del vehicle, emès per un Organisme acreditat en l'estat d'origen o de la procedència del vehicle.