• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Centres tècnics de tacògrafs

21140 - Centres tècnics de tacògrafs Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Els centres tècnics de tacògrafs  són entitats que es dediquen a la instal·lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs. 

Els tacògrafs són aparells que registren diversos esdeveniments que poden succeir en un vehicle durant la seva conducció.    

Els centres tècnics poden obtenir acreditació per a una o vàries marques de tacògrafs i han de sol·licitar l'autorització davant de l'òrgan administratiu competent segons la ubicació de les instal·lacions on es durà a terme l'activitat.

Caldrà comunicar anualment la renovació de l'activitat. 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta. 

  • A fabricants de vehicles amb instal·lacions productives a Catalunya, en els vehicles dels quals sigui necessari instal·lar tacògrafs digitals.
  • A fabricants de carrosseries d'autobusos i autocars amb instal·lacions productives a Catalunya en les carrosseries dels quals sigui necessari instal·lar tacògrafs digitals.
  • A fabricants de tacògrafs i els seus tallers concessionaris.
  • A tallers de reparació de vehicles de les branques d'activitat mecànica o elèctrica.
  • A estacions d'inspecció tècnica de vehicles (ITV).
  • A tallers de reparació d’equips elèctrics.  

Data actualització 13.09.2019