• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Carnet de maquinista d'extracció i de plans inclinats en explotacions mineres

Sol·licitar l'examen i el carnet

Sol·licitar l'examen i el carnet 6762 - Carnet de maquinista d'extracció i de plans inclinats Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Justificació capacitat psico-física pel maneig de maquinària (c. miners)
  Fotocòpia del carnet de conduir (també s'acceptaran els carnets comunitaris) o certificat del Servei de Prevenció (especialitat de Medicina Preventiva) o certificat mèdic oficial actualitzat. Nota: En el cas del carnet de Maquinista d'extracció i plans inclinats per a transport de personal (MEPI), la opció de presentar el carnet de conduir no es vàlida. Es pot presentar o bé el certificat del Servei de Prevenció o el Certificat Mèdic Oficial.
 • Certificat del director facultatiu o del Servei de Prevenció (maquinistes miners)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 84,23 kB ]
  Certificat emès pel director facultatiu de l'explotació minera o pel Servei de Prevenció de l'empresa, en el que es reflecteixi que l'aspirant ha realitzat, satisfactòriament, pràctiques de maneig de la maquinària per a la qual ha sol·licitat l'expedició del corresponent carnet, i que ha rebut la formació adient per al lloc de treball.
 1. Tenir coneixements teòrics i pràctics (consultar el quadre de formació necessària).
 2. Poder acreditar l'experiència requerida.
 3. Ser major d'edat.

49.8€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

 • L'examen es pot demanar en qualsevol demarcació territorial, amb independència del lloc de residència.

 • Amb el pagament de la taxa d'examen es pot concórrer a dos convocatòries d'examen.

 • No es pot "triar" dia i hora; la unitat corresponent farà l'assignació en funció del número d'assistents.

 • No presentar-se el dia i hora de la convocatòria implica la pèrdua d'aquesta.