• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Carnet de conductor/a de maquinària mòbil (vehicle pesant) en explotacions mineres

Renovar el carnet

Renovar el carnet 6759 - Carnet de conductor/a de maquinària mòbil (vehicle pesant) Departament d'Empresa i Coneixement
 1. La renovació s'ha de demanar abans de la caducitat del carnet.
 2. Tot i que es pot renovar fins a 5 anys després de la caducitat, cal tenir en compte que no es pot treballar amb un carnet caducat. 

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit

 • Justificació capacitat psico-física pel maneig de maquinària (c. miners) 
  Fotocòpia del carnet de conduir (també s'acceptaran els carnets comunitaris) o certificat del Servei de Prevenció (especialitat de Medicina Preventiva) o certificat mèdic oficial actualitzat. Nota: En el cas del carnet de Maquinista d'extracció i plans inclinats per a transport de personal (MEPI), la opció de presentar el carnet de conduir no es vàlida. Es pot presentar o bé el certificat del Servei de Prevenció o el Certificat Mèdic Oficial.
 • En cas de renovació del Carnet d'instal·lador/a elèctric miner, Certificat del director facultatiu que indiqui que el treballador ha rebut formació. 
  Aquest certificat actualitzat, realitzat pel director facultatiu de l'explotació minera ha d'indicar que l'aspirant ha rebut la formació i reciclatge sobre la nova legislació o instal·lacions al seu càrrec que hagin sorgit durant els tres anys d'encàrrec professional.
 • Carnet d'una altra Comunitat Autònoma

49.8€