Obtenir un duplicat 8715 - Carnet d'artesà/a Departament d'Empresa i Treball

Es pot presentar en qualsevol moment.

Poden sol·licitar-lo les persones que tinguin vigent el carnet d'artesà/ana.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Motius

 • Pèrdua
 • Robatori
 • Deteriorament

Validesa

Vigència indefinida subjecta al compliment continu dels següents requisits:

 • modalitat professional (s’ha de complir una d’aquestes situacions):
  • estar inscrit/a en la Seguretat Social i en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat de fabricació i/o comercialització de l’/del ofici/s atorgat/s, i al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social
  • dur a terme l'activitat en una empresa inscrita en la Seguretat Social i en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat de fabricació i/o comercialització de l’/del ofici/s atorgat/s, i que aquesta es trobi al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social
  • exercir la docència en arts i oficis de manera continuada
 • modalitat divulgativa: no exercir professionalment l’activitat productiva i comercial de l’/del ofici/s atorgat/s, i difondre l’/les activitat/s artesanal/s per mitjà de demostracions i de tasques formatives o divulgatives