Beques de caràcter general del Ministeri per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2020-2021 (GRAL 2020)

8598 - Beques de caràcter general del Ministeri per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2020-2021 (GRAL 2020) Departament de Recerca i Universitats empresaiocupacio

L'AGAUR gestiona la convocatòria de beques de caràcter general per a estudis universitaris (GRAL) que publica cada any el Ministeri d'Educació i Formació Professional en cas d'estudiants que cursen estudis universitaris oficials de grau i/o de màster universitari en una universitat de Catalunya o a la UOC.

Són beques que, sota el principi d'igualtat d'oportunitats, faciliten l'accés als estudis universitaris. 

Llegiu-ne més

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

IMPORTANT:

El termini per presentar al·legacions a la proposta de resolució és de 15 dies hàbils i de 10 dies hàbils, en cas tractar-se de documentació requerida a través de la diligència d'esmenes. En ambdós casos els dies es computen des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució i/o de la diligència d'esmenes al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El termini per presentar recurs a la resolució és d'1 mes des de l'endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les dates màximes per a realitzar tràmits són les següents:

  • Resolució de 27 de maig fins al 27 de juny de 2021.

Podeu informar-vos més detalladament sobre els requisits, tipus i quanties de beques en l'apartat de preguntes freqüents de la pàgina web de l'AGAUR.

A estudiants universitaris que cursin: 

  • Estudis universitaris conduents a títols oficials de grau i de màster.
  • Curs de preparació per a l’accés a la universitat de majors de 25 anys que siguin impartits per universitats públiques.
  • Crèdits complementaris o complements de formació per a l’accés o per a l’obtenció del títol de màster o grau.

No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats.

Què necessiteu fer?

Data actualització  03.09.2020