• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Beques de caràcter general del Ministeri per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2020-2021 (GRAL 2020)

8598 - Beques de caràcter general del Ministeri per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2020-2021 (GRAL 2020) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Són beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional que, sota el principi d'igualtat d'oportunitats, faciliten l'accés als estudis universitaris. 

L'AGAUR gestionarà i resoldrà les sol·licituds dels estudiants que cursin estudis a una universitat catalana més els estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya, independentment d'on es trobi localitzat el seu domicili familiar.

Llegiu-ne més

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

Termini per sol·licitar la beca: Del 9 d'agost al 15 d'octubre de 2020 (ambdós inclosos).

La tramitació de la sol·licitud de la beca és telemàtica i l'heu de fer a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Heu de seguir els passos que se us indiquen la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. No es tindran en compte  a efectes de presentació les sol·licituds que no s'hagin presentat a través d'aquesta seu. 

Podeu informar-vos més detalladament sobre els requisits, tipus i quanties de beques, forma i presentació de sol·licituds i altres preguntes més freqüents en la pàgina web de l'AGAUR en relació amb les beques de caràcter general del Ministeri.

RECORDEU:

Els estudiants que comenceu estudis universitaris per primera vegada o que canvieu d'universitat heu de disposar de l'acreditació de caràcter econòmic (MATRC), en sentit positiu, en el moment de realitzar la matrícula per poder-la fer com a becari o becària condicional.

Els estudiants que continueu estudis en la mateixa universitat i que el curs anterior (2019-2020) vau gaudir de la beca de caràcter general del Ministeri podeu matricular-vos amb la condició de becari o becària condicional, encara que no disposeu d'aquesta acreditació en el moment de la matriculació, a condició que compliu, també, els requisits acadèmics. En tot cas, per optar a la beca Equitat i a la corresponent acreditació de tram de renda familiar caldrà presentar la sol·licitud.

A estudiants universitaris que cursin: 

  • Estudis universitaris conduents a títols oficials de grau i de màster, inclosos els estudis de grau i de màster cursats en els centres universitaris de la defensa i de la guàrdia civil.
  • Curs de preparació per a l’accés a la universitat de majors de 25 anys que siguin impartits per universitats públiques.
  • Complements de formació per a l’accés o per a l’obtenció del títol de màster i els crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau.

No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats.

Què necessiteu fer?

Data actualització 10.08.2020