• Imprimeix

Avaluació de l'activitat investigadora (sexennis): universitats públiques

6886 - Avaluació de l'activitat investigadora (sexennis): universitats públiques Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) avalua els mèrits individuals de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes.

Si l'avaluació és positiva es concreta en un complement addicional per mèrits de recerca en una quantia anual individual i consolidable que assigna el consell social de cada universitat, a proposta del consell de govern respectiu i prèvia avaluació de l'AQU.

Llegiu-ne més

Els mèrits de recerca s'avaluen per trams, cadascun dels quals ha d'abastar sis anys d'investigació.

Les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora s'han de presentar en els terminis següents:

  • Per al PDI contractat: del 8 de gener al 2 de febrer de 2018, ambdós inclosos.
  • Per al PDI funcionari: del 18 de juny al 13 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
  • Per al PDI contractat: del 8 de gener al 2 de febrer de 2018, ambdós inclosos.
  • Per al PDI funcionari: del 18 de juny al 13 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
Què necessiteu fer?

Data actualització 28.05.2018