• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Avaluació de l'activitat investigadora (sexennis) per conveni

Presentar recurs d'alçada

Presentar recurs d'alçada 20267 - Avaluació de l'activitat investigadora (sexennis): universitats privades i centres adscrits Departament d'Empresa i Coneixement

Les persones en desacord amb el sentit de la resolució tenen el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de la recepció de la notificació per interposar recurs d'alçada davant la Comissió d'Apel·lacions. El termini màxim de resolució del recurs és de tres mesos des de la seva presentació.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

AQU Catalunya, en consonància amb la implantació progressiva de l’Administració electrònica, ha creat el tràmit de presentació telemàtica del recurs d’alçada a través del portal Tràmits Gencat.