Avaluació de l'activitat investigadora (sexennis) per conveni

20267 - Avaluació de l'activitat investigadora (sexennis): universitats privades i centres adscrits Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Els mèrits de recerca s'avaluen per trams, cadascun dels quals ha d'estar format per sis anys de recerca.

Les avaluacions favorables dels trams presentats, a més d'acreditar el fet que durant aquest període el PDI ha desenvolupat la seva activitat investigadora de manera satisfactòria, serviran també per a les finalitats que s'estableixin en els convenis esmentats.

AQU Catalunya ha signat convenis amb les universitats privades i amb centres adscrits per avaluar els mèrits individuals de l'activitat investigadora del PDI doctor, d'acord amb els criteris i el procediment que l'Agència aplica en l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques.

Llegiu-ne més

El formulari de sol·licitud d'aquest tràmit cal enviar-lo per Tràmits Gencat, en les dates següents:

  • Centres Adscrits: Del 28 de juny al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
  • Universitats Privades: Del 28 de juny al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització  09.02.2021