• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Autorització ambiental i posada en servei d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell baix

8907 - Avaluació ambiental i posada en servei d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell baix Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'autorització és necessària per als establiments als que sigui d'aplicació de la Directiva 2012/18/UE, i que la seva activitat o posada en funcionament suposi una situació de risc greu, immediat o diferit, per a les persones, els béns i el medi ambient, bé sigui a l'interior o a l'exterior de l'establiment i on estiguin implicades una o vàries substàncies perilloses.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hageu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

A fabricants i empresaris que emprin o emmagatzemin substàncies considerades perilloses, que puguin provocar situacions de risc greu, si no es controlen.

Data actualització 07.10.2015