• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Autorització d'instal·lacions radioactives

Clausurar una instal·lació radioactiva

Clausurar una instal·lació radioactiva 9796 - Autorització d'instal·lacions radioactives Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Indicacions sobre la Memòria descriptiva de la instal·lació

La memòria descriptiva ha d'incloure la informació següent:

 1. Dades sobre l'entitat sol·licitant, tipus d'autorització sol·licitada, emplaçament i categoria de la instal·lació radioactiva.
 2. Descripció de les activitats a desenvolupar i la tecnologia d'aplicació.
 3. Descripció de la instal·lació.
 4. Identificació dels instruments de mesura de les radiacions de que es disposa.
 5. Identificació de la metodologia (individual o d'àrea) utilitzada per estimar les dosis.
 6. S'indicarà com es durà a terme la vigilància mèdica de les persones professionalment exposades i el Servei Mèdic especialitzat que ho efectuarà.
 7. S'indicarà si es disposa d'un Servei o Unitat Tècnica de Protecció, propi o contractat, indicant el nom i adreça.
 8. Es descriurà l'emplaçament i els detalls constructius del terra, parets, ventilació i altres elements anàlegs. S'ha de justificar l'elecció dels núclids o fonts radioactives que s'hagin d'utilitzar en la instal·lació i els sistemes de recollida i eliminació dels residus radioactius sòlids, líquids i gasosos previstos per al funcionament normal i també els previstos en cas d'accident.

A més, dins de la memòria s'afegirà obligatòriament:

 1. Certificat de retirada de materials/equips radioactius
  És un certificat d'una empresa autoritzada per efectuar la retirada de material radioactiu o bé és el certificat del fabricant de l'equip radioactiu conforme aquest material o equip ja no hi és.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.