Autorització d'instal·lacions radioactives

9796 - Autorització d'instal·lacions radioactives Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L’objecte d’aquest procediment es l’obtenció d’una autorització de funcionament i la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Radioactives, mitjançant l’acreditació per part del titular, del compliment de les disposicions que afecten aquestes instal·lacions.

Aquest procediment afecta a les instal·lacions radioactives:  

  • Les instal·lacions de qualsevol classe que contenen una font de radiació ionitzant.
  • Els aparells productors de radiacions ionitzants que funcionin a una diferència de potencial superior a 5 KV.
  • Els locals, laboratoris, fàbriques i instal·lacions que produeixen, manipulen o emmagatzemen materials radioactius, excepte l’emmagatzematge incidental durant el seu transport. 
Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Data actualització  23.10.2019