• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Autorització i posada en servei de les instal·lacions elèctriques de servei públic en alta tensió, dins l'àmbit territorial de Catalunya

9065 - Autorització de les instal·lacions en Alta Tensió: Pública Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica són nombroses i per tant tenen una important incidència en el desenvolupament econòmic del país. 

Dins aquestes instal·lacions, cal establir una subdivisió quan a la tramitació a realitzar per sol·licitar l'autorització administrativa prèvia, l’autorització administrativa de construcció i l’autorització d’explotació (posada en servei), en funció de dues situacions que tenen en compte tant la tensió (kV) com els permisos que calen obtenir d'organismes i empreses de serveis comunitaris, de particulars afectats, etc.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit, 'Autorització i posada en servei de les instal·lacions elèctriques de servei públic en alta tensió, dins l'àmbit territorial de Catalunya', no està afectat per la suspensió de terminis i per tant es tramitarà d’acord amb el procediment habitual.

S’ha modificat el Certificat de Final d’Obra (CFO) que cal adjuntar a la sol·licitud i que incorpora, com a novetat principal, la identificació de les línies i del Centre de Transformació. Caldrà fer servir aquest nou CFO en les trameses que s’hagin d’efectuar a partir d’ara.

S'ha modificat el formulari de presentació d’expedients del tràmit per Sol·licitar l'autorització d’explotació d'instal·lacions de distribució elèctrica d'alta tensió fins 66 kV, quan hi ha acord de totes les parts afectades.  Més informació

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hageu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Data actualització 08.06.2020