• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Catalogació de vehicles històrics i autorització de la corresponent targeta ITV

Obtenir l'autorització

Obtenir l'autorització 9795 - Autorització de la targeta ITV com a vehicle històric Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.    


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Informe del laboratori autoritzat per la Generalitat de Catalunya.
  Laboratoris autoritzats per a dur a terme les actuacions previstes en el Reglament de Vehicles Històrics: TÜV Rheinland Ibèrica SA, IDIADA Automotive Technology SA, AUTOLAB Ensayos y Certificación SL, Laboratorio Técnico de Reformas S.L. (Múrcia).
 • Justificació de la propietat del vehicle.
 1. Cal que el vehicle tingui una antiguitat superior als 30 anys.
 2. S'ha de passar una inspecció en un laboratori oficial acreditat per l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
 3. Cal haver obtingut una resolució favorable de catalogació del vehicle com a històric, dictada per l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
 4. Cal haver passat una inspecció tècnica, prèvia a la seva matriculació, efectuada en una estació d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya.
 5. Cal haver matriculat el vehicle com a històric en una delegació de la Direcció General de Trànsit (del Ministeri de l'Interior).

122.3€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

 

Laboratoris autoritzats per a dur a terme les actuacions previstes en el Reglament de Vehicles Històrics:

 • TÜV Rheinland Ibèrica SA.
 • IDIADA Automotive Technology SA.
 • AUTOLAB Ensayos y Certificación SL.
 • Laboratorio Técnico de Reformas S.L. (Múrcia)