• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Autorització de centres privats per impartir estudis universitaris, d'acord amb sistemes educatius d'altres països

11435 - Autorització de centres privats per impartir estudis universitaris, d'acord amb sistemes educatius d'altres països Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Els centres privats que imparteixin estudis universitaris, d'acord amb sistemes educatius vigents a d'altres països, els quals desenvolupin la seva activitat a Catalunya, hauran d'obtenir prèviament una autorització de la Generalitat, per a poder oferir aquest tipus de formació.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

El funcionament d'aquests centres estarà condicionat:

  • Al compliment permanent dels requisits d'autorització i de les condicions establertes en l'ordre d'autorització corresponent.
  • A la comunicació immediata i autorització, si escau, de les modificacions que afectin els requisits d'autorització.
  • A la bona pràctica docent i investigadora i la correcta informació sobre els ensenyaments que imparteixen i sobre els títols corresponents.

No es podrà utilitzar una denominació del centre que pel seu significat o idioma estranger indueixi a confusió sobre la seva naturalesa, els ensenyaments que s’hi imparteixen, o la naturalesa, la validesa i els efectes dels títols corresponents.

Aquesta autorització no implica l'inici de la tramitació de l'homologació dels estudis a l'Estat espanyol, però, sí que és un requisit indispensable per a aquesta tramitació davant el Ministeri competent en matèria d'universitats.

Què necessiteu fer?

Data actualització 19.05.2017