Donar de baixa l'activitat 9756 - Apartaments turístics Departament d'Empresa i Coneixement

Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, ja podrà tancar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Aquest tràmit no té taxa