Canviar la persona titular 9756 - Apartaments turístics Departament d'Empresa i Coneixement
Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal. L’ajuntament li requerirà, si escau, la taxa municipal corresponent, després d'abonar-la, ja podrà continuar amb l'activitat.
 
Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. 


Requisits de comprovació posterior
  • Els establiments han d'estar oberts al públic i oferir allotjament temporal mitjançant preu en unitats d'allotjament en combinació amb altres servis turístics (entre els quals sempre hi ha d'haver el servei de cambres de bany i serveis higiènics i el servei de neteja periòdica).

  • Els establiments no es poden constituir en habitatges i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries.

  • Han de complir els requisits tècnics mínims que consten a l'Annex I del Decret 75/2020, de 4 d'agost, de Turisme de Catalunya.

  • Han de complir amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

  • Els establiments han de tenir fulls de reclamació/denúncia a disposició de les persones usuàries.

No hi han taxes associades

Informació Complementària

Per completar aquest tràmit l’ajuntament li requerirà, si escau, la taxa municipal corresponent. Per a obtenir més informació sobre la taxa ha de contactar amb l’ajuntament o visitar la seva seu electrònica.

 

Elements identificatius

Els apartaments turístics s'identifiquen amb el distintiu "AT", les característiques del qual estan publicades al web del departament competent en matèria de turisme.