Habilitar l'apartament 9756 - Apartaments turístics Departament d'Empresa i Coneixement

Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, després d'abonar la taxa municipal podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Annex de dades de capacitat d'apartaments turístics  [PDF , 94,6 kB ]
  • Projecte tècnic signat per un tècnic competent
  • Certificat del tècnic competent adequació al projecte i de posada en funcionament
  • Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis, si escau, en cas de més de 20 places d'allotjament segons preveu la Llei 3/2010.

Requisits de comprovació posterior
  • Els establiments han d'estar oberts al públic i oferir allotjament temporal mitjançant preu en unitats d'allotjament en combinació amb altres servis turístics (entre els quals sempre hi ha d'haver el servei de cambres de bany i serveis higiènics i el servei de neteja periòdica).

  • Els establiments no es poden constituir en habitatges i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries.

  • Han de complir els requisits tècnics mínims que consten a l'article 213-6-4 del Decret 75/2020, de 4 d'agost, de Turisme de Catalunya.

  • Han de complir amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

  • Els establiments han de tenir fulls de reclamació/denúncia a disposició de les persones usuàries.

No hi han taxes associades

Informació Complementària

Per completar aquest tràmit l’ajuntament li requerirà la taxa municipal corresponent. Per a obtenir més informació sobre la taxa ha de contactar amb l’ajuntament o visitar la seva seu electrònica.

 

Elements identificatius

Els apartaments turístics s'identifiquen amb el distintiu "AT", les característiques del qual estan publicades al web competent en matèria de turisme. 

Altres tràmits

En el cas d'oferir més de 20 places cal fer prèviament el tràmit Informe previ en matèria d’incendis .