Habilitació d'apartaments turístics

9756 - Apartaments turístics Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

Són establiments d'allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, d'una manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant preu, allotjament temporal en les unitats d'allotjament així com altres serveis turístics d'acord amb les condicions establertes en la normativa reguladora.

Els apartaments turístics són establiments d'allotjament turístic els que, d'una manera habitual i amb caràcter professional, ofereixen als usuaris turístics, mitjançant preu, allotjament temporal que no constitueixi un canvi de residència per a la persona allotjada, d'acord amb les condicions i les característiques que siguin establertes per reglament.

Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s'escau, ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

En el cas que l'establiment tingui més de 20 places disponibles caldrà que abans de realitzar aquest tràmit sol·liciteu l'Informe previ d'incendis i disposeu l'Acta de comprovació d'incendis emesa per un organisme de control.

Llegiu-ne més

No es pot inscriure com a apartament turístic una unitat d’allotjament individual. L'apartament turístic ha de ser sempre un edifici sencer, d’acord amb la normativa aplicable. Si el que es vol és legalitzar l’activitat d’un habitatge d’ús turístic, es pot obtenir informació dels tràmits a realitzar mitjançant el tràmit d'Habitatge d'ús turístic.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització  02.10.2020