• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Ajuts per a la matrícula universitària d’estudiants de doble grau d’educació infantil i primària d’una universitat pública catalana (BEIP 2018)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 11136 - Ajuts per a la matrícula universitària d’estudiants de doble grau d’educació infantil i primària d’una universitat pública catalana (BEIP 2018) Departament d'Empresa i Coneixement

El termini de presentació de sol·licituds és del 24 de setembre al 22 d'octubre de 2018 a les 13:00h, hora local.

 

  1. Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas d’estudiants no comunitaris, s’aplica el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social. En el cas d’estudiants que no tenen la nacionalitat espanyola, es requereix que l’estudiant o les persones que el o la sustenten hagin treballat a Espanya l’any 2017.
  2. Matricular-se de primer curso del doble grau en educació infantil i primària impartit el curs 2018-2019 en un centre propi d’una universitat pública de Catalunya.
  3. Tenir com a mínim una nota mitjana igual o superior a 8 en les proves de les PAU corresponents a la fase general per a estudiants de les vies 0 i 7 de les PAU, o tenir qualificacions mitjanes dels seus estudis de cicles formatius de grau superior iguals o superiors a 9 per als procedents de les vies d’accés 4 i 8 de CFGS.
  4. Matricular-se dels crèdits per primera vegada.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit