• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Ajuts per a fer cursos de terceres llengües per assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR i tenen concedida una beca Equitat tram 1 o una beca de la convocatòria general del Ministeri el curs acadèmic 2019-2020 (LINB2-C 2019)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 20047 - Ajuts per a fer cursos de terceres llengües per assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR i tenen concedida una beca Equitat tram 1 o una beca de la convocatòria general del Ministeri el curs acadèmic 2019-2020 (LINB2-C 2019) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini de presentació de sol·licituds va des del 10 de març de 2020 fins al  31 d'agost de 2020  a les 14:00.00h hora local Barcelona.

a) El justificant de la matrícula universitària de grau del curs 2019-2020

b) El justificant de la matrícula al curs de llengües estrangeres corresponent, emès pel centre responsable, del curs que prevegi la convocatòria.

c) El rebut del pagament del curs sencer o els rebuts del pagament dels diversos mòduls del curs de llengües que comprenen els nivells A2 i B1 o subnivells (en el cas del B2.1 i el B2.2) durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria.

d) La prova d’accés a la universitat de fora de Catalunya per als estudiants que van fer un trasllat d’expedient a una universitat catalana i van començar, per primer cop, estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015.

e) En relació amb les persones no comunitàries, cal l’autorització legal corresponent, d’acord amb la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social; per tant, es requereix que l’estudiantat més gran de 18 anys aporti l’autorització de residència.

Requisits acadèmics

a) Estar matriculat en una universitat catalana el curs 2019-2020

b) Haver iniciat per primera vegada, a partir del curs 2014-2015, estudis de grau en una universitat catalana o haver començat estudis de grau en una universitat de fora de Catalunya i, posteriorment, haver obtingut un trasllat de l’expedient a una universitat catalana i haver prosseguit els estudis de grau en aquesta universitat.

c) No tenir acreditat cap altra nivell B2.2 del MECR en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).

d) Estar matriculat en un curs d’idiomes de nivell A2, B1, B2.1 o B2.2 del MECR,  en una universitat catalana, en una EOI o a l’IOC.

e) Tenir concedida una beca Equitat 2019 en un tram 1, o una beca GRAL 2019.

Requisits generals

Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l’alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l’estudiant més gran de 18 anys estigui en situació de residència. 

Durada

Els cursos de formació i superació de nivells de coneixement de terceres llengües s’han de dur a terme en el període comprès entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d'agost de 2020.

Característiques;

Resta exclòs l’estudiantat que:

a) Cursin estudis universitaris diferents dels de grau.

b) Tinguin alguna titulació universitària prèvia (o altres estudis equivalents).

c) Estiguin en possessió d’un certificat o títol de coneixements de nivell B2.2 del MECR, en qualsevol de les terceres llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).

d) No tinguin atorgada una beca Equitat en un tram 1 o una beca general dels cursos que prevegi la convocatòria.

e) Hagin obtingut un ajut per a un mateix nivell o per a un de superior al sol·licitat, per a la mateixa convocatòria o una convocatòria anterior o per a una altra modalitat de l’ajut.

 

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

L’import de l’ajut serà d’un màxim de 350€ per nivell o subnivell.