Ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial any 2021

22414 - Ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

Ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

El termini per fer la sol·licitud és des de les 09:00 hores del dia 7 d’abril de 2021 fins a les 14:00 hores del dia 17 de juny de 2021, o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

 

Cupons en Innovació i Estratègia:

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb com a mínim 2 anys de vida a data de publicació de la convocatòria, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

Cupons a la Indústria 4.0

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb com a mínim 2 anys de vida a data de publicació de la convocatòria, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

Cupons a la Internacionalització

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que:

- No tinguin un volum d'exportacions superior al 25% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat.
- Acreditin una facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.

Cupons International eTrade

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i que hauran de complir els requisits següents:

- Acreditar una facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.
- Disposar de la pàgina web en anglès.
- Disposar d'un pla de promoció internacional, que haurà d'incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.

 

 

Què necessiteu fer?

Data actualització  07.04.2021