• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari (INTERLINGUA 2020)

4130 - Ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari (INTERLINGUA 2020) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari que es desenvolupin durant l’any que prevegi la convocatòria, segons la modalitat d’ajut. Es pretén garantir la presència i l’ús de les llengües catalana i occitana a les universitats, atès el seu caràcter de llengües pròpies i per responsabilitat social, i, a la vegada, impulsar la presència i l’ús de terceres llengües, preferentment l’anglès, utilitzades també per la comunitat universitària com a resultat de la internacionalització derivada de l’espai europeu d’educació superior. Així mateix, es pretén promoure la difusió i l’ús de la llengua de signes catalana en l’àmbit universitari.

S’estableixen dues modalitats d’ajuts:

— Modalitat A: ajuts per a actuacions de foment i ús del català, l’occità, la llengua de signes catalana i les terceres llengües en el conjunt del sistema universitari de Catalunya. Inclou:

- Projectes interuniversitaris, duts a terme en col·laboració entre dues universitats o més i que es posen a disposició del conjunt de les universitats catalanes.

- Projectes impulsats per una sola universitat els resultats dels quals siguin extensius i aplicables a la resta d’universitats catalanes.

- Projectes els resultats dels quals tinguin caràcter obert i d’accés lliure per a tothom.

- Altres projectes adreçats al conjunt del sistema universitari, com els cursos virtuals d’aprenentatge de català mitjançant el portal Parla.cat i Aula Mestra.

— Modalitat B: ajuts per a actuacions de foment i ús del català, l’occità, la llengua de signes catalana i les terceres llengües, pròpies i específiques de les universitats. Inclou els projectes que impulsa cada universitat amb caràcter intern, d’acord amb el seu pla de llengües, per donar resposta a les seves necessitats concretes. Els resultats d’aquests projectes se circumscriuen a l’àmbit intrauniversitari.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 25.10.2019