Ajuts a les universitats catalanes per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT 2020)

7000 - Ajuts a les universitats catalanes per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT 2020) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Són ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials, ajuts tècnics i suport o assistència personal adreçats a garantir la igualtat d'oportunitats del'alumnat amb discapacitat, prioritzant els referents als ajustos raonables.  

Llegiu-ne més

Contacte: Roser Pinto (roserpinto@gencat.cat)

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 10 de setembre i finalitza a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona, del dia 30 de setembre del 2020.

Què necessiteu fer?

Data actualització  01.07.2020