• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Ajuts a la mobilitat internacional dins de l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània per al curs 2016-2017

20942 - Ajuts a la mobilitat internacional dins de l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània per al curs 2016-2017 Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Són ajuts per a alumnes del sistema universitari català que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d’aquests estudis en centres estrangers d’ensenyament superior en l’àmbit dels territoris integrats a l’Euroregió Pirineus Mediterrània durant el curs acadèmic 2016-2017.

Llegiu-ne més

Contacte:

Blanca Riu (estudiants.agaur@gencat.cat)

Termini de presentació de sol·licituds comença el dia 22 de març de 2017 i finalitza el 21 d'abril de 2017

- A estudiants que hagin formalitzat la matrícula en una universitat del sistema universitari de Catalunya, en el curs acadèmic 2015-2016, com a mínim d’algun crèdit. Aquesta situació s’ha de mantenir mentre duri l’ajut durant el curs acadèmic següent.

- A estudiants que hagin estat seleccionats per fer una estada en un centre d’ensenyament superior francès dins l’àmbit dels territoris integrats a l’Euroregió Pirineus Mediterrània durant el curs acadèmic 2016-2017.

- Els estudiants han de tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea; en el cas de l’estudiantat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i, per tant, es requereix que l’estudiantat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.05.2017