• Imprimeix

Ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat

8422 - Ajuts a iniciatives de reforç a la competitivitat empresarial Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Ajuts destinats a iniciatives de reforç de la competitivitat que contemplen les següents tipologies:

 

1. Ajuts per a la consolidació d'estructures, de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.

2. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial, d’entitats de suport a l'empresa.

3. Ajuts per a projectes de cooperació internacional BSR (Baltic Sea Region), d’entitats de suport a l'empresa.

4. Ajuts a la iniciativa strategic training week, de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: del 14 d'octubre al 14 de novembre de 2017.

Els beneficiaris/àries d'aquests ajuts s'estableixen en funció de la línia d'ajuts:


1. Ajuts per a la consolidació d'estructures de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.
BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrats al Programa Catalunya Clúster d’ACCIO segons la Resolució EMC/756/2017 de 23 de març (DOGC núm. 7349 de 12.04.2017).

2. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial d’entitats de suport a l'empresa.
BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts les entitats de suport a l'empresa amb establiment operatiu a Catalunya que demostrin a la memòria del projecte haver realitzat projectes de reforç de la competitivitat empresarial, així com les empreses i agents d’entorn que formin part d'aquestes entitats.

3. Ajuts per a projectes de cooperació internacional BSR (Baltic Sea Region) d’entitats de suport a l'empresa.
BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts les entitats de suport a l'empresa amb establiment operatiu a Catalunya que demostrin a la memòria del projecte haver realitzat projectes de reforç de la competitivitat empresarial, així com les PIMES que formin part d'aquestes entitats.

4. Ajuts a la iniciativa strategic tranning week de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.
BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrats al Programa Catalunya Clúster d’ACCIO a data 31/12/2016 (en base a la Resolució EMO/2353/2015, de 29 de setembre (DOGC núm. 6984 de 27.10.2015).

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 26.10.2017