• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Ajuts a Doctorats industrials DI-2019

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 11121 - Ajuts a Doctorats industrials (DI) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

- Per a la primera resolució parcial: des del 14 de març fins al 16 d'abril de 2019 a les 14:00:00h. hora local Barcelona.

- Per a la segona resolució parcial: des del 17 d'abril fins a l'11 de juny de 2019 a les 14:00:00h. hora local Barcelona.

- Per a la tercera resolució parcial: des del 12 de juny fins al 8 d'octubre de 2019 a les 14:00:00h. hora local Barcelona.

- Per a la quarta resolució parcial: des del 9 d'octubre fins al 10 de desembre de 2019 a les 14:00:00h. hora local Barcelona.

La sol·licitud, d’acord amb el formulari normalitzat, l’ha de presentar la universitat o bé l’empresa (indistintament) que hagin signat el conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte.

En primer lloc, s’ha de descarregar el formulari del web a un disc local. Un cop emplenat s'ha d' adjuntar a aquest formulari la documentació annexa requerida en pdf, i s’ha d’enviar.

La sol·licitud consta de dues parts:

  1. Formulari
  2. Documentació annexa

El formulari es pot emplenar amb les dades generals i desar tantes vegades com sigui necessari mentre es treballa.

La documentació annexa s’ha d’ajuntar electrònicament al mateix formulari. Està formada pels quatre documents següents, que s’han de tenir preparats en pdf, no sobrepassant els pesos indicats:

  1. Certificat acadèmic del doctorand o doctoranda, on consti la nota mitjana del/dels expedient/s en els estudis superiors que donin accés al doctorat, que ha de ser igual o superior a 6,50 sobre 10. Màxim 1 Mb de pes.
  2. Document d’admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o doctoranda. Màxim 1 Mb de pes.
  3. Acta de selecció. Ha d'incloure tots els candidats, els criteris de valoració i el resultat. Màxim 1 Mb de pes.
  4. Conveni de col·laboració convenientment signat entre la universitat i l’empresa i, si escau, altres entitats participants, que contingui els mínims establerts a al convocatòria. Màxim 3 Mb de pes.

Per part de l'entorn acadèmic es poden beneficiar d’aquesta convocatòria els organismes de recerca amb seu a Catalunya.

Per part de l'entorn empresarial es poden beneficiar d’aquesta convocatòria, sempre que no siguin organismes de recerca o ens dependents d'aquests:

a) En els projectes DI-COF (cofinançats amb centre de treball a Catalunya), les empreses, excepte els centres desenvolupadors de tecnologia de la categoria de públics acreditats TECNIO, els centres adscrits a les universitats, així com els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.

b) En els projectes DI-ESP (ajuts específics), les empreses amb centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya, en aquest últim cas sempre que sigui dins la UE 

Sigui quina sigui la modalitat, les entitats de l’entorn empresarial i l’acadèmic han d’haver signat un conveni de col·laboració  d’acord amb el Pla DI 2019.

En aquests projectes hi poden participar altres institucions d’acord amb el que es prevegi al conveni corresponent.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit