Sol·licitar l'ajut any 2020

Sol·licitar l'ajut any 2020 22187 - Ajut Programa Tecniospring INDUSTRY Departament d'Empresa i Treball

AVIS: Aquest tràmit només es pot fer per internet.

Cal que signeu el formulari principal amb un certificat digital de:

  • Certificat de representació de persona jurídica.

Des de les 00:00 hores de l'1 de setembre fins a les 14:00 hores del dia 16 de novembre de 2020.

Per a les dues modalitats de mobilitat (A i B), en el cas de realitzar una estada curta carta de compromís de l’entitat o empresa on la persona investigadora realitzarà l’estada curta.

En la modalitat de mobilitat A, addicionalment, carta de compromís de l'entitat estrangera per acollir durant un any a la persona investigadora.

El projecte haurà de ser de recerca aplicada i/o transferència tecnològica i s'haurà de circumscriure en una o diverses tecnologies facilitadores transversals i en un o diversos àmbits sectorials identificats en l'estratègia RIS3CAT.

Les persones investigadores a contractar hauran de complir al menys un dels requisits següents en la data límit de tancament de la convocatòria:

  • estar en possessió del títol de doctor/a i tenir 2 anys d'experiència addicional en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després d'obtenir el títol de doctor/a
  • tenir com a mínim 6 anys d'experiència en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després d'haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat.

A més, s’aplicaran les regles de mobilitat següents:

  • Mobilitat A: La persona investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (laboral, estudis) en el país de l'entitat d'acollida a l'estranger durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

Mobilitat B: La persona investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (treball, estudis) a Espanya durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al tancament de la convocatòria.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.