Autorització d'aprofitament i del perímetre de protecció de l'aigua mineral i/o autorització planta d'envasat

9056 - Aigües minerals i balnearis: autorització d'aprofitament i del perímetre de protecció de l'aigua mineral Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Un cop obtinguda la declaració de la condició mineral d'una aigua, es pot demanar a l'autoritat competent l'autorització del seu aprofitament i d’un perímetre de protecció. Si les aigües són de domini privat, el propietari de les aigües, en el moment de la declaració, disposarà d'un any per sol·licitar l'aprofitament. Si són de domini públic, el dret preferent a sol·licitar l'aprofitament correspon a la persona física o jurídica que hagués iniciat l'expedient.  

Es presentarà una sol·licitud davant l'òrgan competent, fent constar el destí que es donarà a aquesta aigua, la designació del perímetre de protecció necessari i la seva justificació avalada per un tècnic competent.

També s'aportarà la documentació que justifiqui la seva capacitat per ser titular de drets miners, un estudi econòmic amb les inversions totals a realitzar i el seu finançament, i un projecte d'aprofitament en el qual es justifiquin els cabals d'explotació i un projecte sobre el perímetre de protecció de l'aqüífer i la seva justificació per criteris hidrogeològics.

Un cop feta l'extracció de l'aigua de l'aqüífer, es pot procedir al seu envasat i etiquetat per a la seva posterior comercialització.

D'altra banda, i a través de les següents opcions del tràmit també es pot enviar les sol·licituds de modificacions que afectin l'aprofitament del brollador i el seu perímetre de protecció, així com d'altres canvis de les captacions o la comunicació de les declaracions d'analítiques.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

A qualsevol persona física o jurídica que hagi obtingut prèviament la declaració de la condició mineral de l'aigua

Què necessiteu fer?

Data actualització  03.03.2021