• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Actualització periòdica i modificacions d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell alt

Actualitzar periòdicament l’activitat de nivell alt existent

Actualitzar periòdicament l’activitat de nivell alt existent 10239 - Actualització periòdica i modificacions d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell alt Departament d'Empresa i Coneixement

L’informe de seguretat (AR, IBA), la Política de Prevenció d’Accidents Greus i Sistema de Gestió de la Seguretat, les dades de transport i el Pla d’Autoprotecció s’han d’actualitzar cada 5 anys

La presentació de l’AR i l’IBA requereix el pagament d’una taxa en concepte d’avaluació.
La taxa corresponent a l’IBA és fixa.