• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Actualització periòdica i modificacions d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell alt

Comunicar la modificació d’una activitat de nivell alt que no suposa un canvi substancial

Comunicar la modificació d’una activitat de nivell alt que no suposa un canvi substancial 10239 - Actualització periòdica i modificacions d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell alt Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació

Els documents indicats sota l'epígraf "Addicionals" només s'han de presentar si han sofert canvis a conseqüència de la modificació.

El Pla d'Autoprotecció, si escau, s'ha de presentar a través de la plataforma Hermes del departament d'interior.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.