• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Actualització periòdica i modificacions d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell alt

10239 - Actualització periòdica i modificacions d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell alt Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

És la presentació per part de l'empresa d'una sèrie de documents segons el nivell d'afectació, per garantir que continúen controlant els riscos inherents als accidents greus.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hageu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

A fabricants i empresaris que emprin o emmagatzemin substàncies considerades perilloses, que puguin provocar situacions de risc greu, si no es controlen.

Data actualització 07.10.2015