• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Actualització inicial d’una activitat existent amb risc d’accident greu de nivell baix

Comunicar el canvi substancial de l'activitat per canvi en el Reglament Europeu 1272/2008 de classificació de les substàncies, amb canvi d’afectació

Comunicar el canvi substancial de l'activitat per canvi en el Reglament Europeu 1272/2008 de classificació de les substàncies, amb canvi d’afectació 10237 - Actualització inicial d’una activitat existent amb risc d’accident greu de nivell baix Departament d'Empresa i Coneixement

El canvi substancial s’ha de comunicar en el moment en què es produeixi el canvi de classificació

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.