• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Actualització inicial d’una activitat existent amb risc d’accident greu de nivell baix

Comunicar el canvi substancial de l'activitat per canvis en l'Annex I de la Directiva Seveso III, sense canvi d'afectació

Comunicar el canvi substancial de l'activitat per canvis en l'Annex I de la Directiva Seveso III, sense canvi d'afectació 10237 - Actualització inicial d’una activitat existent amb risc d’accident greu de nivell baix Departament d'Empresa i Coneixement

El previst a la Directiva

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.