• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Activitat Minera. Plans de labors

9097 - Activitat Minera. Plans de labors Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El pla de labors és un document anual que han de presentar a l’òrgan competent els titulars de drets miners de les seccions A, C i D en el qual es detallen els treballs efectuats durant l’any anterior i els previstos per l’any següent. Ha d’anar signat pel director facultatiu i s’ha de presentar en els impresos oficials.  
Si es produeix algun canvi respecte del pla presentat, l’explotador haurà de comunicar a l’òrgan tècnic responsable les modificacions previstes, sempre que afectin substancialment el sistema d’explotació, aprofitament del recurs, producció o instal·lacions bàsiques i llocs de treball, així com de qualsevol paralització de les activitats superior a trenta dies, amb indicació de les causes que la originen.  

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 31.01.2019