Activitat Minera. Contractació de treballs per part d'empreses mineres

9091 - Activitat Minera. Contractació de treballs per part d'empreses mineres Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El titular o explotador d'un recurs miner o d'un establiment de benefici, pot subcontractar una part dels treballs a altres empreses. Aquesta subcontractació s'ha de formalitzar mitjançant un contracte en el qual s'especifiqui clarament quin és el tipus de treball que se subcontracta i la durada prevista. Aquest fet s'ha de posar en coneixement de l'autoritat competent amb una comunicació, en la qual s'han de fer constar les dades de l'explotació, del titular o explotador, del director facultatiu i del titular de l'empresa subcontractada, declarant que el director facultatiu i el titular de l'empresa subcontractada es comprometen a complir tant el reglament de normes bàsiques de seguretat minera com la normativa de prevenció de riscos laborals vigents. 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Què necessiteu fer?

Data actualització  26.04.2019