• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Activitat Minera. Autorització d'explotació de recursos miners de la secció A

9095 - Activitat Minera. Autorització d'explotació de recursos miners de la secció A Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L’autorització d’explotació atorga al seu titular el dret d’aprofitament de jaciments minerals i demès recursos geològics de la secció A de la Llei de mines, conforme a les condicions de l’atorgament.

El dret d'aprofitament dels recursos de la Secció A està directament vinculat a la propietat del terreny, i correspon a:

  • El titular dels terrenys quan els recursos es trobin en terrenys en regim de propietat privada.
  • Quan els recursos es trobin en terrenys patrimonials de l'Estat, província o municipi, els seus titulars poden aprofitar-los directament o cedir a altres els seus drets.
  • Quan es trobin en terrenys de domini i ús públic són d'aprofitament comú.

L’autorització d’explotació s’atorgarà per a un temps determinat, que en cap cas podrà excedir el temps que el peticionari tingui acreditat el dret sobre el terreny.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

A les persones físiques o jurídiques que reuneixin les condicions per ser titulars de drets miners  que vulguin exercir el dret d’aprofitament de recursos de la secció A de la Llei de mines en terrenys sobre el quals tinguin acreditat el dret.  

Què necessiteu fer?

Data actualització 30.04.2020