• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Activitat Minera. Autorització d'establiments de benefici

Sol·licitar l'autorització de la posada en servei d’establiments de benefici miner

Sol·licitar l'autorització de la posada en servei d’establiments de benefici miner 9096 - Activitat Minera. Autorització d'establiments de benefici Departament d'Empresa i Coneixement

Abans de sol·licitar aquesta autorització, en primer lloc, es presentarà la sol·licitud d’aprovació juntament amb el projecte.

Un cop aquest hagi estat aprovat per l'autoritat competent, es podrà presentar la sol·licitud de la posada en servei de l'establiment de benefici miner juntament amb:

  1. Les declaracions de conformitat relatives al material o equip, i les certificacions o homologacions, si escau.
  2. Un certificat del director del muntatge en què es garantirà el compliment de les especificacions del projecte i prescripcions complementàries, si n'hi ha, així com de les reglamentacions i normes oportunes, en el muntatge de la instal·lació i posada a punt.

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Les declaracions de conformitat relatives al material o equip, i les certificacions o homologacions si escau.
  • Certificat del director del muntatge
    Un certificat del director del muntatge en què es garantirà el compliment de les especificacions del projecte i prescripcions complementàries, si n'hi ha, així com de les reglamentacions i normes oportunes, en el muntatge de la instal·lació i posada a punt.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit