• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Activitat Minera. Autorització d'establiments de benefici

Sol·licitar aprovació del projecte

Sol·licitar aprovació del projecte 9096 - Activitat Minera. Autorització d'establiments de benefici Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Projecte tècnic
    Projecte de les instal·lacions, signat per titulat competent, que contemplarà els aspectes següents: 1.-Memòria general descriptiva, amb càlculs justificatius sobre l'eficàcia de les mesures destinades a garantir la seguretat. 2.-Estudi econòmic i financer. 3.-Programa d'execució.

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import de la taxa és variable.