Activitat Minera. Autorització d'establiments de benefici

9096 - Activitat Minera. Autorització d'establiments de benefici Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Per instal·lar un establiment destinat a la preparació, concentració o benefici dels recursos miners, cal l'aprovació del projecte en primer lloc, i l'autorització de la posada en servei per part de l'òrgan competent.

Els tipus més importants d'instal·lacions són:

  • Instal·lacions de preparació. Tenen com a finalitat l'eliminació dels elements sense valor, utilitzant tècniques de trituració, molturació i classificació, per tal d'obtenir productes que es puguin vendre, que siguin aptes per la seva utilització directa o que siguin la base per un tractament posterior.
  • Plantes de concentració. Tenen com a finalitat sotmetre els recursos procedents de jaciments naturals o no naturals o els productes resultants de le Tenen com a finalitat la separació de la part bona (mena) del mineral, de la que no es pot utilitzar (ganga) i de l'eliminació dels elements que puguin tenir un tractament posterior.
  • Plantes de benefici. Tenen operacions anteriors, al corresponent tractament per l'obtenció o recuperació dels elements o compostos que siguin útils.
Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Data actualització  01.03.2021