• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Activitat Minera. Transmissió de Drets Miners

9054 - Activitat Minera: Transmissió de Drets Miners Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Els drets atorgats per una autorització d'explotació de recursos de les seccions A, B ,C per un permís d'investigació o d'exploració o per una concessió d'explotació dels mateixos, podran ser transmesos a altres persones físiques o jurídiques sempre que es comprovi que l'adquirent té una capacitat legal suficient i que acrediti la seva solvència tècnica i econòmica.
Si la transmissió s'ha formalitzat abans de sol·licitar la preceptiva autorització, la seva eficàcia administrativa quedarà supeditada a l'atorgament de l'esmentada autorització.
S'ha de fer constar als contractes o títols de transmissió corresponents, que l'adquirent se subroga a les condicions establertes en l'atorgament, permís o concessió de que es tracti i en tots els casos a les disposicions contemplades en la normativa vigent, també s'ha de comprometre al desenvolupament dels plans de labors ja aprovats i a totes les obligacions corresponents al titular del dret miner.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Què necessiteu fer?

Data actualització 19.07.2019