Acreditació com a entitat de finançament alternatiu per al període 2021-2023 en el marc dels programes d'ACCIÓ

21480 - Acreditacio_Financament_Alternatiu Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

ACCIÓ vol donar visibilitat i confiança als nous instruments financers alternatius a la banca que han sorgit en els darrers temps. Ho fa a través d’un procés d’acreditació d’entitats de finançament alternatiu que facilitin una millor gestió financera i augmentin les opcions de finançament de les empreses catalanes. Això els permetrà gaudir d’un mix de finançament més diversificat i, als inversors, invertir en economia real de manera directa. 

Llegiu-ne més

El termini de presentació de les sol·licituds per ser acreditada com a entitat de finançament alternatiu romandrà obert 20 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la present Resolució.

Entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada 

S’estableixen diferents categories d’entitats de finançament alternatiu:

  • Finançament col·lectiu d’inversió: inversors i microinversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada online.
  • Finançament col·lectiu de préstec: inversors i microinversors presten diners, en forma de préstec amb un tipus d’interès i un calendari de repagament, a empreses a través d’un punt de trobada online.
  • Descompte de factures: inversors i microinversors presten diners, a través del descompte d’efectes comercials, a empreses a través d’un punt de trobada online.
  • Xarxes d’Inversors Privats: inversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada físic, habitualment en el format de fòrum d’inversió o reunió. A vegades en línia, però el procés no està majoritàriament digitalitzat i el grup d’inversors no acostuma a ser molt nombrós.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització  04.01.2021