• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Acreditació de caràcter econòmic (procediment MATRC) i beques EQUITAT per al curs acadèmic 2020-2021 (MATRC/EQUITAT 2020)

Sol·licitar

Sol·licitar 20563 - Acreditació de caràcter econòmic (procediment MATRC) i beques Equitat per al curs acadèmic 2020-2021 (MATRC/EQUITAT 2020) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Recordeu sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional una vegada s'obri el termini de presentació de sol·licituds (els anys anteriors es va publicar durant el mes d'agost).

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 16 de juliol i finalitzarà el 15 d'octubre de 2020 (ambdós inclosos).

  1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri. Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

    Aquest requisit s'ha de complir a 31 de desembre de 2019.

  2. Estar matriculat d'estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari en una de les universitats públiques de Catalunya o a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el curs 2020-2021.

    Per optar a la beca Equitat, en cas de cursar estudis oficials de màster universitari, caldrà que el màster sigui un màster universitari habilitant.

  3. Complir els requisits de renda i de patrimoni familiar descrits en l'apartat que correspongui de la convocatòria. Per al procediment MATRC la renda que es valorarà serà la de l'exercici 2018 i per al procediment Equitat (beca Equitat i acreditació de tram de renda familiar) la renda de l'exercici 2019. 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Procediment MATRC

L’obtenció de l’acreditació de caràcter econòmic no comporta el dret a la beca de caràcter general que convoqui el Ministeri d'Educació i Formació Professional, que quedarà condicionada a la seva sol·licitud i al compliment del que prevegi la convocatòria corresponent. Això inclou la revisió novament del compliment dels requisits econòmics.

Les universitats podran tenir en compte la resta de requisits previstos a la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional, en el moment de formalitzar la matrícula sense el pagament dels preus públics dels serveis acadèmics corresponents (crèdits matriculats per 1a vegada). Així mateix, la universitat també podrà tenir en compte el seu calendari i requisits de matriculació i/o normativa interna per a donar validesa a l’acreditació.

Procediment EQUITAT

S'exclouen d'aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari habilitant i estiguin en possessió d’alguna titulació universitària oficial del mateix o superior nivell o compleixin els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l’hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.