Acreditació de caràcter econòmic (procediment MATRC) i beques EQUITAT per al curs acadèmic 2020-2021 (MATRC/EQUITAT 2020)

20563 - Acreditació de caràcter econòmic (procediment MATRC) i beques Equitat per al curs acadèmic 2020-2021 (MATRC/EQUITAT 2020) Departament de Recerca i Universitats empresaiocupacio

Aquesta convocatòria regula dos procediments adreçats a estudiants que cursen estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari. Es tracta dels següents:

 • Procediment MATRC: Consisteix en l'obtenció d'una acreditació de caràcter econòmic per tal de poder realitzar la matrícula en la universitat (preu públic dels crèdits matriculats per 1a vegada) amb la condició de becari o becària condicional. Aquesta acreditació s'adreça als estudiants que vulguin sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional per al curs acadèmic 2020-2021.
 • Procediment EQUITAT: Consisteix en l’obtenció de la beca Equitat i de la corresponent acreditació de tram de renda familiar.

Per optar a cada procediment s’ha d'emplenar un únic formulari. Es tracta d'una única sol·licitud per a tots dos procediments.

Llegiu-ne més

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

IMPORTANT:

El termini per presentar al·legacions a la proposta de resolució i/o la documentació requerida, a través de la diligència d'esmenes, és de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la proposta i/o de la diligència d'esmenes al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

El termini per presentar recurs a la resolució és d'1 mes des de l'endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Les dates màximes per a realitzar tràmits són les següents:

 • 5a Resolució fins al 14 de juny de 2021.

Per a més informació sobre la convocatòria recomanem consultar l'apartat de preguntes freqüents de la pàgina web de l'AGAUR.

Procediment MATRC:

S’adreça a estudiants que es matriculin d'estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari d’un centre propi d’una universitat pública de Catalunya.

Procediment EQUITAT:

S’adreça a estudiants que es matriculin d'estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari habilitant d'un centre propi d’una de les universitats següents:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Oberta de Catalunya

O en un dels següents centres adscrits:

 • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
 • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida.
 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
Què necessiteu fer?

Data actualització  11.06.2021