• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Acreditació de clústers dins del Programa Catalunya Clústers per a l'any 2018

21054 - Acreditació de clústers dins del Programa Catalunya Clústers per a l'any 2018 Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

La finalitat del Programa Catalunya Clústers és impulsar la competitivitat de l'economia catalana, sistematitzar l'actuació de la Generalitat e Catalunya en l’àmbit de la política de clústers i contribuir a la racionalització del mapa dels clústers existents a Catalunya.

En definitiva, el Programa és un pas endavant per assolir l’objectiu de reforçar la competitivitat del teixit productiu del país mitjançant el reforçament de la indústria en sentit ampli, el suport a les pimes i s’alinea també amb els objectius marcats per la Unió Europea pel que fa a les seves recomanacions en política de clústers.

En aquest sentit, ACCIÓ atorga l’acreditació a aquells clústers que compleixin els requisits establerts a la present Resolució mitjançant un procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació, amb l’objectiu de regular l’accés i la participació al Programa Catalunya Clústers.

Llegiu-ne més

El termini per sol·licitar l'acreditació per al 2018 finalitza el 19 de desembre de 2018.

A efectes d'aquesta resolució i d'acord amb la Política del Programa Catalunya Clústers, s’entendrà per clúster una concentració d’empreses interconnectades, proveïdors especialitzats i de serveis, empreses en indústries relacionades i institucions de suport en àrees específiques, que competeixen però alhora també cooperen. Aquest conjunt d’agents comparteixen reptes i/o negoci. L’àmbit geogràfic identificat és Catalunya.

Poden formar part del Programa Catalunya Clústers, aquelles entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, sense afany de lucre i que operin principalment a Catalunya que aglutinin empreses i els principals agents d'entorn tecnològic o de coneixement del clúster, i que tinguin com a objecte social principal, la millora de la competitivitat de les empreses i una contrastada experiència en dinamització de clústers

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.12.2018