Acreditació d’Agents de Suport a la Internacionalització

22435 - Acreditació d'Agents de Suport a la Internacionalització Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

L’objectiu de la convocatòria és establir uns requisits mínims i un procés d’acreditació per als agents de suport a la internacionalització que vulguin potenciar la col·laboració publicoprivada en la promoció de l’empresa catalana al món.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 21 de maig de 2021 a les 14:00h.

Podran ser beneficiaries de l’acreditació les entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada, amb establiment operatiu a Catalunya, que es puguin incloure en una o diverses de les categories previstes per la resolució:

  • Entitats de promoció
  • Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització
  • Entitats de formació
  • Entitats financeres
Què necessiteu fer?

Data actualització  20.04.2021