• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Acreditació d’Agents de Suport a la Internacionalització

21052 - Acreditació d’Agents de Suport a la Internacionalització Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Establir uns requisits mínims i un procés d’acreditació per als agents de suport a la internacionalització que vulguin potenciar la col·laboració público-privada en la promoció de l’empresa catalana al món.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 30 d’abril de 2020.

Podran ser beneficiaries de l’acreditació les entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada, amb establiment operatiu a Catalunya, que es puguin incloure en una o diverses de les categories previstes per la resolució:

  • Entitats de promoció
  • Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització
  • Entitats de formació
  • Entitats financeres
Què necessiteu fer?

Data actualització 05.12.2019