• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Acreditació d’Agents de Suport a la Internacionalització

21052 - Acreditació d’Agents de Suport a la Internacionalització Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Establir uns requisits mínims i un procés d’acreditació per als agents de suport a la internacionalització que vulguin potenciar la col·laboració público-privada en la promoció de l’empresa catalana al món.

Llegiu-ne més

Efectes de l'estat d'alarma per coronavirus sobre la tramitació
Els terminis de tots els tràmits queden suspesos mentre sigui vigent la normativa de l’estat d’alerta, excepte en els tràmits en què s’indiqui el contrari.


El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 30 d’abril de 2020.

Podran ser beneficiaries de l’acreditació les entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada, amb establiment operatiu a Catalunya, que es puguin incloure en una o diverses de les categories previstes per la resolució:

  • Entitats de promoció
  • Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització
  • Entitats de formació
  • Entitats financeres
Què necessiteu fer?

Data actualització 05.12.2019