• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Acreditació d’Agents de Suport a la Internacionalització

21052 - Acreditació d’Agents de Suport a la Internacionalització Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Establir uns requisits mínims i un procés d’acreditació per als agents de suport a la internacionalització que vulguin potenciar la col·laboració público-privada en la promoció de l’empresa catalana al món.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 30 d’abril de 2020.

Ampliació de termini: es podrà sol·licitar l’acreditació fins el 18 de juliol de 2020

D'acord amb la disposició derogatòria única del Reial decret 537/2020, de ​22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, queda derogada la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius, amb efectes el dia 1 de juny de 2020 (inclòs), per tant, per aquest procediment concret s’amplia el termini en 48 dies naturals, que són els dies en què el procediment administratiu ha estat suspès (del 14 de març de 2020 al 30 d’abril de 2020).

 

Podran ser beneficiaries de l’acreditació les entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada, amb establiment operatiu a Catalunya, que es puguin incloure en una o diverses de les categories previstes per la resolució:

  • Entitats de promoció
  • Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització
  • Entitats de formació
  • Entitats financeres
Què necessiteu fer?

Data actualització 05.12.2019