• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Acreditació com a empreses instal·ladores i comprovadores del funcionament de dispositius de limitació de velocitat

8896 - Acreditació com a empreses instal·ladores i compovadores del funcionament de dispositius de limitació de velocitat Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Les empreses instal·ladores i comprovadores de dispositius de limitació de velocitat són tallers o entitats acreditades per instal·lar i comprovar el funcionament dels dispositius de limitació, abans de la matriculació dels vehicles i també en vehicles que ja estan en servei.
Les empreses poden obtenir acreditació per a una o vàries marques de dispositius de limitació de velocitat i han de sol·licitar-la davant de l'òrgan administratiu competent segons la ubicació de les instal·lacions on es durà a terme l'activitat. L'acreditació té una vigència indefinida.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

  • A fabricants i representants legals de fabricants estrangers de de cada marca de dispositius homologats segons directiva 92/24/CEE del Consell i les seves modificacions.
  • A fabricants concessionaris dels fabricants i representants esmentats abans de cada marca de dispositiu.
  • A fabricants de vehicles amb instal·lacions productives a Catalunya, que estan obligats a instal·lar els dispositius, i els seus tallers concessionaris.
  • Als importadors i fabricants comunitaris sense instal·lacions productives a Espanya, de vehicles que estiguin obligats a instal·lar els dispositius, I els seus tallers concessionaris.
  • Als tallers de reparació de vehicles de les branques d'activitat mecànica o elèctrica .  
Què necessiteu fer?

Data actualització 22.05.2019