• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Actualització inicial d'una activitat existent amb risc d'accident greu de nivell alt

Comunicar altres situacions

Comunicar altres situacions 8908 - Canvis substancials per causes externes a l’activitat d’un establiment amb risc d’accident greu Departament d'Empresa i Coneixement

El canvi s’ha de comunicar en el moment en què es produeixi el canvi de situació

La presentació dels documents AR i IBA requereix el pagament d’una taxa en concepte d’avaluació